Koncert Komorného orchestra na nôtu známych sakrálnych melódii

Môžu Vás zaujať

MÁJ 2014 Imaginácie
KUNSTHALLE 48. týždeň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2018 ŽIDIA V KOŠICIACH
KUNSTHALLE 9. týždeň

Zdieľať