Kontrola dodržiavania nariadení a pokynov v reštauračných zariadeniach s Mestskou políciou

Môžu Vás zaujať

Festival sakrálneho umenia 2008 ŠF Košice a Collegium technicum
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2014 COMPLETORIUM CASSOVIENSE
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2018 V BETÁNII

Zdieľať