Kontrola dodržiavania nariadení a pokynov v reštauračných zariadeniach s Mestskou políciou

Môžu Vás zaujať

OSLAVY DŇA MESTA KOŠICE 2013 Rytierske slávnosti
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2018 SPEVY Z TAIZÉ

Zdieľať