Kontrola dodržiavania nariadení a pokynov v reštauračných zariadeniach s Mestskou políciou

Môžu Vás zaujať

FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2014 SPEVY Z TAIZÉ
JANUÁR 2016 Trojkráľový beh
Festival sakrálneho umenia 2008 ŠF Košice a Collegium technicum
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2016 GALÉRIA

Zdieľať