Kontrola dodržiavania nariadení a pokynov v reštauračných zariadeniach s Mestskou políciou

Môžu Vás zaujať

Košice 2016 - kandidát na Európske mesto športu 24.1.2015 KOŠICE ROZHÝBTE SA
Festival sakrálneho umenia 2007 Gaude Sion
MESTSKÝ PARK 41. týždeň
SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá 47. týždeň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2016 TE DEUM LAUDAMUS

Zdieľať