Kontrolný deň košických pohrebísk

Správa mestskej zelene, ktorá sa stala od polovice novembra minulého roka správcom košického Verejného cintorína a Krematória, našla obe pohrebiská po predchádzajúcom prevádzkovateľovi v žalostnom stave. Priestory postupne prechádzajú rekonštrukciou, tento rok sa investuje do opravy kremačnej pece 120 000 eur a na jar čaká správcu na pohrebiskách veľké upratovanie. Správa mestskej zelene tak reaguje na pripomienky občanov v ankete, v ktorej sa pýtala celkovo 242 návštevníkov, aké zmeny by si želali na Verejnom cintoríne.

Môžu Vás zaujať

Košice 2016 - kandidát na Európske mesto športu 24.1.2015 KOŠICE ROZHÝBTE SA
SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá 34. týždeň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2017 Gregor Rösler: Missa in C
KASÁRNE - KULTURPARK 25. týždeň

Zdieľať