Kontrolný deň košických pohrebísk

Správa mestskej zelene, ktorá sa stala od polovice novembra minulého roka správcom košického Verejného cintorína a Krematória, našla obe pohrebiská po predchádzajúcom prevádzkovateľovi v žalostnom stave. Priestory postupne prechádzajú rekonštrukciou, tento rok sa investuje do opravy kremačnej pece 120 000 eur a na jar čaká správcu na pohrebiskách veľké upratovanie. Správa mestskej zelene tak reaguje na pripomienky občanov v ankete, v ktorej sa pýtala celkovo 242 návštevníkov, aké zmeny by si želali na Verejnom cintoríne.

Môžu Vás zaujať

AMFITEÁTER 35. týždeň
Festival sakrálneho umenia 2007 Officium
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2013 Židia v Marseille
KUNSTHALLE 7. týždeň
KASÁRNE - KULTURPARK 32. týždeň
JANUÁR 2016 Trojkráľový beh

Zdieľať