Kontrolný deň - Zrekonštruované chodníky a chodníky v rekonštrukcii v MČ Sever

Môžu Vás zaujať

KASÁRNE - KULTURPARK 30. týždeň
SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá 42. týždeň
OSLAVY DŇA MESTA KOŠICE 2013 Kladenie vencov

Zdieľať