Kontrolný deň - Zrekonštruované chodníky a chodníky v rekonštrukcii v MČ Sever

Môžu Vás zaujať

Festival sakrálneho umenia 2007 Ekumenický gospelový koncert
Košice 2016 - kandidát na Európske mesto športu 12.2.2015 Olympiáda seniorov Jahodná
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2014 ĎAKOVNÁ EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
Košice 2016 - kandidát na Európske mesto športu 14.2.2015 Valentínska korčuľovačka

Zdieľať