Košické Vianoce 2008

Môžu Vás zaujať

DEŇ MESTA KOŠICE 2006 30. 4. 2006 - Stavanie májov
Košice 2016 - kandidát na Európske mesto športu 14.2.2015 Valentínska korčuľovačka
Košice 2016 - kandidát na Európske mesto športu 19.2.2015 Základný kameň KVP ICE Aréna
PARK MOYZESOVA / KOMENSKÉHO 41. týždeň

Zdieľať