Košické Vianoce 2008

Môžu Vás zaujať

Košice 2016 - kandidát na Európske mesto športu 11.2.2015 Brusel - Erasmus + Sport Infoday
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2011 Svätý Pavol a Malá Ázia - výstava
KASÁRNE - KULTURPARK 34. týždeň
PARK MOYZESOVA / KOMENSKÉHO Odovzdávanie stavby
SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá 42. týždeň

Zdieľať