Košické Vianoce 2011 - Vianočný koncert - Silvester - Novoročný koncert

Môžu Vás zaujať

Košice 2016 - kandidát na Európske mesto športu 14.2.2015 ZIMNÁ OLYMPIÁDA U.S.STEEL Košice
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2011 Sacrum et societas
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2012 Rozprávkové betlehemy z Krakova
KOŠICKÝ HRAD 32. týždeň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2014 ĎAKOVNÁ EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
JÚL 2016 Piknik v parku

Zdieľať