Prejsť na obsah

Mesto Košice má vlastnú stránku pre cudzincov

Podstránka www.kosice.sk/city/foreigners bude slúžiť ako online informačné centrum pre tých, ktorí do Košíc neprišli ako turisti alebo návštevníci, ale za dlhodobým životom. Podstránka má pomôcť prisťahovalcom, ktorí do mesta prišli za prácou, podnikaním, štúdiom, výmenným pobytom, za rodinou či bezpečím a po získaní povolenia na pobyt sa stávajú obyvateľmi Košíc. Na stránke nájdu cudzinci informácie, ktoré im pomôžu v orientácii po meste, v základných úradných úkonoch, tiež kontakty na organizácie zaoberajúce sa procesom integrácie, ale aj tipy na interakciu s inými komunitami cudzincov, či menšinovými spolkami, a hlavne s lokálnymi obyvateľmi. Toto online centrum je v Košickom kraji prvým svojho druhu, ktoré bolo vytvorené samosprávou.

Môžu Vás zaujať

Zdieľať