Mestské zastupiteľstvo

Môžu Vás zaujať

SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá Odovzdávanie stavby
SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá 44. týždeň
Košické Kultúrne Leto 2012 Stanislav Salanci a TK Meteor Košice
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2017 Hra o sv. Alžbete
Košický hrad AUGUST 2014

Zdieľať