Mestské zastupiteľstvo

Môžu Vás zaujať

KUNSTHALLE 18. týždeň
KUNSTHALLE 29. týždeň
SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá 43. týždeň
Amfiteáter JÚN 2014
Festival sakrálneho umenia 2007 Gaude Sion
Košice 2016 - kandidát na Európske mesto športu 24.1.2015 KOŠICE ROZHÝBTE SA

Zdieľať