Mestské zastupiteľstvo

Môžu Vás zaujať

Deň mesta Košice 2008 Stavanie májov
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2011 Svätý Pavol a Malá Ázia - výstava
Festival sakrálneho umenia 2008 Vnútorný priestor V.
Košické talenty 2009 ZUŠ Jantárová

Zdieľať