Mestské zastupiteľstvo

Môžu Vás zaujať

Festival sakrálneho umenia 2007 Hold sv. Alžbete
Košice 2016 - kandidát na Európske mesto športu 24.1.2015 KOŠICE ROZHÝBTE SA
SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá 37. týždeň
KOŠICKÝ HRAD 48. týždeň

Zdieľať