SEPTEMBER 2014

Musica Historica

Môžu Vás zaujať

FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2011 Odpustová slávnosť - Dóm sv. Alžbety
Festival sakrálneho umenia 2008 Hudba nás spája
Košice 2016 - kandidát na Európske mesto športu 14.2.2015 Valentínska korčuľovačka
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2013 Koncert Pro Musica

Zdieľať