Návšteva pri príležitosti konca školského roka na ZŠ Bernolákova - elokované pracovisko Poľov

Môžu Vás zaujať

SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá 34. týždeň
Deň mesta Košice 2009 Košická hudobná jar
Festival sakrálneho umenia 2008 Spevy z Taizé
Košické talenty 2009 ZUŠ Jantárová

Zdieľať