Novoročné prijatie poslancov v Historickej radnici mesta Košice

Môžu Vás zaujať

OKTÓBER 2013 "Candle night"
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2013 Židovské osobnosti Košíc v minulosti
KUNSTHALLE 9. týždeň
Festival sakrálneho umenia 2007 Záverečná recepcia

Zdieľať