OKTÓBER - DECEMBER 2013

Osadenie umeleckého diela "Pavillon" Dana Grahama

Môžu Vás zaujať

AMFITEÁTER 38. týždeň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2012 Ekumenický koncert
PARK MOYZESOVA / KOMENSKÉHO 36. týždeň
Festival sakrálneho umenia 2007 Gaude Sion
KUNSTHALLE 13. týždeň

Zdieľať