ARCHÍV MESTA KOŠICE

Otvorenie novej študovne a predstavenie Informatívneho sprievodcu

Môžu Vás zaujať

KASÁRNE - KULTURPARK 50. týždeň
SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá 48. týždeň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2015 Ján Krajčí: Výber zo sakrálnej tvorby
KASÁRNE - KULTURPARK 43. týždeň
Festival sakrálneho umenia 2007 Slávnostné otvorenie FSU 2007

Zdieľať