Oživený oltár - výjavy zo života sv. Alžbety (divadelné predstavenie)

Môžu Vás zaujať

KUNSTHALLE 50. týždeň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2012 Komorný koncert hudobného súboru AD LIBITUM
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2015 KONCERT ŠTÁTNEJ FILHARMÓNIE KOŠICE
MESTSKÝ PARK 47. týždeň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2018 DOMINIKÁN DOMA

Zdieľať