Podpis zakladajúcich dokumentov - Inovačné centrum Košického kraja a Košického klastra nového priemyslu.

Môžu Vás zaujať

KASÁRNE - KULTURPARK 28. týždeň
JANUÁR 2016 Trojkráľový beh
SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá 49. týždeň

Zdieľať