Porada primátora

Môžu Vás zaujať

KOŠICKÝ HRAD 35. týždeň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2012 Spevy z Taizé
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2018 OD BAROKA PO SÚČASNOSŤ
KUNSTHALLE 50. týždeň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2011 Chasidské piesne

Zdieľať