Pracovné stretnutie: NKÚ - Rozšírenie kapacít predškolských zariadení v pôsobnosti mesta Košice

Môžu Vás zaujať

Festival sakrálneho umenia 2007 Koncert zboru sv.Cecílie
Deň mesta Košice 2009 Trh tradičných remesiel
Festival sakrálneho umenia 2007 Vyšívané zlatom a hodvábom

Zdieľať