Prijatie pani Prezidentky SR Zuznany Čapútovej v priestoroch Historickej Radnice

Môžu Vás zaujať

KUNSTHALLE 4. týždeň
Košice 2016 - kandidát na Európske mesto športu 6.1.2015 Trojkráľový beh
Košice 2016 - kandidát na Európske mesto športu 17.2.2015 SVETOVÁ LIGA VO VODNOM PÓLE
Festival sakrálneho umenia 2007 Záverečná recepcia

Zdieľať