Prijatie pani Prezidentky SR Zuznany Čapútovej v priestoroch Historickej Radnice

Môžu Vás zaujať

FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2011 Svätý Pavol a Malá Ázia - výstava
Festival sakrálneho umenia 2008 Ekumenický koncert
SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá 49. týždeň
MESTSKÝ PARK 50. týždeň

Zdieľať