SEPTEMBER 2013 - DECEMBER 2014

Realizácia otvorenej malej dielne

Môžu Vás zaujať

FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2014 SACRAL ELEMENTUM II
MESTSKÝ PARK 33. týždeň
SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá 36. týždeň
Košické talenty 2009 Súkromná ZUŠ Krosnianska

Zdieľať