SEPTEMBER 2013 - DECEMBER 2014

Realizácia otvorenej malej dielne

Môžu Vás zaujať

KUNSTHALLE 31. týždeň
Košice 2016 - kandidát na Európske mesto športu 6.1.2015 Trojkráľový beh
SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá 39. týždeň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2015 EKUMENICKÝ KONCERT

Zdieľať