SEPTEMBER 2013 - DECEMBER 2014

Realizácia otvorenej malej dielne

Môžu Vás zaujať

KUNSTHALLE 10. týždeň
OSLAVY DŇA MESTA KOŠICE 2013 Majáles na Alpinke
AMFITEÁTER 36. týždeň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2013 Čaša vína na záver festivalu
Deň mesta Košice 2012 Stavanie Mája

Zdieľať