Rektori košických vysokých škôl absolvovali novoročné stretnutie s vedením mesta

V priestoroch Historickej radnice sa konalo dnes novoročné prijatie rektorov košických univerzít vedením mesta. Pozvanie primátora Jaroslava Polačeka a jeho námestníka Marcela Gibódu prijali rektor Technickej univerzity Ing. Stanislav Kmeť, CSc., rektor UPJŠ RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektorka Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie MVDr. Jana Mojžišová, PhD., ktorých dopĺňal poverený rektor Vysokej školy bezpečnostného manažérstva Dr. h.c. Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA, MSc.

Môžu Vás zaujať

KOŠICKÝ HRAD 43. týždeň
Deň mesta Košice 2009 Stavanie májov
KOŠICKÝ HRAD 42. týždeň
PARK MOYZESOVA / KOMENSKÉHO 47. týždeň
SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá 46. týždeň

Zdieľať