Rektori košických vysokých škôl absolvovali novoročné stretnutie s vedením mesta

V priestoroch Historickej radnice sa konalo dnes novoročné prijatie rektorov košických univerzít vedením mesta. Pozvanie primátora Jaroslava Polačeka a jeho námestníka Marcela Gibódu prijali rektor Technickej univerzity Ing. Stanislav Kmeť, CSc., rektor UPJŠ RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektorka Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie MVDr. Jana Mojžišová, PhD., ktorých dopĺňal poverený rektor Vysokej školy bezpečnostného manažérstva Dr. h.c. Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA, MSc.

Môžu Vás zaujať

KUNSTHALLE 17. týždeň
DEŇ MESTA KOŠICE 2006 1. 5. 2006 - Cassovia Retro 2006
Predstavujeme košické talenty 2008 ZUŠ Márie Hemerkovej
Deň mesta Košice 2012 Rytierske slávnosti Košice 1458
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2012 Rozprávkové betlehemy z Krakova

Zdieľať