Stretnutie k vysporiadaniu vzťahov s EEI (p. Fellegi)

Môžu Vás zaujať

OSLAVY DŇA MESTA KOŠICE 2013 Kaviareň Slávia
SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá 47. týždeň
OSLAVY DŇA MESTA KOŠICE 2013 Košické Benátky
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2013 Prague Cello Quartet v Košiciach

Zdieľať