Stretnutie so starostom a poslancami Starého mesta k Mestskej krytej plavárni Košice

Môžu Vás zaujať

PARK MOYZESOVA / KOMENSKÉHO 39. týždeň
Deň mesta Košice 2008 Od Prahy cez Němčice po Košice.
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2017 ORBIS PICTUS LEUCHOVIA a CHRÁMY PENATPOLITANY

Zdieľať