Stretnutie so starostom a poslancami Starého mesta k Mestskej krytej plavárni Košice

Môžu Vás zaujať

AUGUST 2013 "Amfik uvádza"
KOŠICKÝ HRAD 45. týždeň
OSLAVY DŇA MESTA KOŠICE 2013 Stavanie Mája
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2013 Čarovný koncert

Zdieľať