JÚN 2016

Teatrum in castrum

Môžu Vás zaujať

KASÁRNE - KULTURPARK 31. týždeň
SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá 42. týždeň
PARK MOYZESOVA / KOMENSKÉHO 49. týždeň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2016 TE DEUM LAUDAMUS

Zdieľať