JÚL 2015

Teatrum in Castrum

Môžu Vás zaujať

FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2014 ĎAKOVNÁ EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2015 SEDEM SLOV
KUNSTHALLE 3. týždeň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2012 Otče náš
SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá 40. týždeň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2013 Čarovný koncert

Zdieľať