Tlačový brífing k MMM

Môžu Vás zaujať

SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá 50. týždeň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2017 ORBIS PICTUS LEUCHOVIA a CHRÁMY PENATPOLITANY
Kasárne / Kulturpark SEPTEMBER - DECEMBER 2013
KASÁRNE - KULTURPARK 50. týždeň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2015 ČRIEPKY ZO SAKRÁLNEJ HISTÓRIE KOŠÍC

Zdieľať