Tlačový brífing k transparentným výberovým konaniam

Môžu Vás zaujať

Staré mesto Košičanom Írsko v Košiciach
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2011 Spevy z Taizé
Festival sakrálneho umenia 2007 Služobnica lásky
Deň mesta Košice 2008 Voľba študentského richtára
Deň mesta Košice 2008 Primátorská kvapka krvi

Zdieľať