Košice sa stali Európskym hlavným mestom dobrovoľníctva 2019

Môžu Vás zaujať

SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá 39. týždeň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2014 KONCERT ŠTÁTNEJ FILHARMÓNIE KOŠICE
PARK MOYZESOVA / KOMENSKÉHO 43. týždeň
KASÁRNE - KULTURPARK 40. týždeň
PARK MOYZESOVA / KOMENSKÉHO 35. týždeň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2014 NEW LIFE´m V KOŠICIACH

Zdieľať