Mesto ocenilo prácu pedagógov

Môžu Vás zaujať

JANUÁR 2016 Trojkráľový beh
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2012 Duchovný aspekt Košickej čítanky
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2013 Židovské osobnosti Košíc v minulosti
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2012 Otvorenie festivalu, G. F. HÄNDEL: MESSIAH
KOŠICKÝ HRAD 44. týždeň

Zdieľať