Mesto udelilo ceny mesta a primátora

Môžu Vás zaujať

FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2015 SPEVY Z TAIZÉ
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2014 SPEVY Z TAIZÉ
PARK MOYZESOVA / KOMENSKÉHO 41. týždeň
KASÁRNE - KULTURPARK 2. týždeň
AMFITEÁTER 35. týždeň
Festival sakrálneho umenia 2007 Odkazy sv.Alžbety

Zdieľať