Mesto udelilo ceny mesta a primátora

Môžu Vás zaujať

FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2016 KONCERT ŠTÁTNEJ FILHARMÓNIE KOŠICE
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2012 Duchovný aspekt Košickej čítanky
KASÁRNE - KULTURPARK 38. týždeň
KASÁRNE - KULTURPARK 45. týždeň
MESTSKÝ PARK 39. týždeň

Zdieľať