Mesto udelilo ceny mesta a primátora

Môžu Vás zaujať

KASÁRNE - KULTURPARK 13. týždeň
Košice 2016 - kandidát na Európske mesto športu 19.2.2015 Základný kameň KVP ICE Aréna
KUNSTHALLE 52. týždeň
OSLAVY DŇA MESTA KOŠICE 2013 Majáles na Alpinke

Zdieľať