Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet na tento rok

Môžu Vás zaujať

SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá 36. týždeň
KUNSTHALLE 6. týždeň
JÚL 2013 "Amfik uvádza"
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2015 SEDEM SLOV
Košice 2016 - kandidát na Európske mesto športu 10.1.2015 RACE FOR FUN

Zdieľať