Parkovanie v Košiciach preberá mesto

Môžu Vás zaujať

KASÁRNE - KULTURPARK 28. týždeň
KUNSTHALLE 32. týždeň
KUNSTHALLE 34. týždeň
Košice 2016 - kandidát na Európske mesto športu 11.2.2015 Brusel - Erasmus + Sport Infoday
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2014 SACRAL ELEMENTUM II

Zdieľať