Poznáme víťazov súťaže o najkrajší košický erb

Môžu Vás zaujať

SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá 32. týždeň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2015 KONCERT ŠTÁTNEJ FILHARMÓNIE KOŠICE
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2017 Koncert Štátnej filharmónie Košice
OSLAVY DŇA MESTA KOŠICE 2013 Stavanie Mája
KUNSTHALLE 35. týždeň

Zdieľať