Primátor Košíc navštívil MČ KVP

Môžu Vás zaujať

KUNSTHALLE 2. týždeň
KOŠICKÝ HRAD Odovzdávanie stavby
JANUÁR 2014 - DECEMBER 2014 Realizácia tvorivých dielní
JÚL 2015 Čaj o piatej
Košice 2016 - kandidát na Európske mesto športu 20.2.2015 ŠOK - Športová osobnosť Košíc 2014
Deň mesta Košice 2012 Košické Benátky

Zdieľať