Primátor Košíc navštívil mestskú časť Lunik IX

Môžu Vás zaujať

ULIČKA REMESIEL Odovzdávanie stavby
OSLAVY DŇA MESTA KOŠICE 2013 Kladenie vencov
SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá 50. týždeň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2015 O ALžbetinu ružu
Košice 2016 - kandidát na Európske mesto športu 17.2.2015 ACTIVE LIFE – charitatívny beh

Zdieľať