Sv. Alžbeta Uhorská - nebeská patrónka Košíc

Svätá Alžbeta je patrónka žobrákov, vdov a sirôt, chorých, prenasledovaných, núdznych, pekárov, čipkárov a charitatívnych organizácií. Košice dostali vatikánsky dekrét, ktorý ustanovil túto sväticu za patrónku mesta

Môžu Vás zaujať

SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá 51. týždeň
SEPTEMBER 2014 Musica Historica
MESTSKÝ PARK 33. týždeň
KASÁRNE - KULTURPARK 45. týždeň
Košice 2016 - kandidát na Európske mesto športu 10.5.2015 BEH DO KOPCA

Zdieľať