Sv. Alžbeta Uhorská - nebeská patrónka Košíc

Svätá Alžbeta je patrónka žobrákov, vdov a sirôt, chorých, prenasledovaných, núdznych, pekárov, čipkárov a charitatívnych organizácií. Košice dostali vatikánsky dekrét, ktorý ustanovil túto sväticu za patrónku mesta

Môžu Vás zaujať

KOŠICKÝ HRAD 31. týždeň
SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá 50. týždeň
DECEMBER 2013 - JANUÁR 2014 Kruhy na vode - 13.12.2013 - 31.1.2014
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2015 COMPLETORIUM CASSOVIENSE

Zdieľať