V Košiciach športovali zástupcovia partnerských miest V4

Môžu Vás zaujať

Festival sakrálneho umenia 2007 Vyšívané zlatom a hodvábom
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2017 ORBIS PICTUS LEUCHOVIA a CHRÁMY PENATPOLITANY
KASÁRNE - KULTURPARK 28. týždeň
Festival sakrálneho umenia 2007 Koncert zboru sv.Cecílie

Zdieľať