Prejsť na obsah

Bankov

Bankov je už niekoľko storočí pre Košičana pojmom pre rodinný výlet a zábavu. V roku 1705 tu pri frekventovanej ceste na Spiš, na silnom prameni železitosírnatej vody založili kúpele. Ich liečivý účinok pomalu slabol, takže na začiatku 19. storočia napriek snahe lekára Sihulského udržať liečebný charakter kúpeľov (1815), najpočetnejšími návštevníkmi Bankova boli "zo života sa radujúci košickí milovníci prírody, ktorí v tamojšom hostinci pri hudbe a tanci nachádzajú potešenie". (Szehesházy-Thiele)

Nová éra kúpeľov začalav r.1864 výstavbou novej hradskej na Bankov. Cesta to bola naozaj pekná. Oplývala zákrutami, ktoré ponúkali čarovné výlety do údolia Čermeľského potoka. Vinula sa pomedzi bralá, šplhala sa strminami a vôbec, usilovala sa čo najviac zvýšiť príťažlivosť Bankova. Po roku 1890 opravili vozovku a nastúpila éra automobilov.
Ľahší prístup umožnil, aby sa z Bankova vyvinulo turistické a športové stredisko. K chýrnym zimným radovánkam patrila už pred prvou svetovou vojnou sánkárska dráha.

Prestavba kúpeľov sa uskutočnila v rokoch 1867-1869. Zdôrazňujúc klimatické prednosti kúpeľov nezanedbávali na Bankove ani kuchyňu a zábavu. V 80-tych rokoch pristavali tanečnú sálu, v r. 1891 letnú jedáleň a o rok zaviedli do bankovského hostinca telefónnu linku.

Dnešný hotel Bankov rovnako ako v minulosti ponúka príjemné prostredie na oddych. Zastavili sa tu aj mnohé významné osobnosti, napr. v roku 1998 to bol Luciano Pavarotti pri príležitosti jeho koncertu v Košiciach.
/(1,2) Historické pohľadnice - súkromná zbierka p. Františka Mádaya/
/(3) © Foto: Marián Krlička/