Prejsť na obsah

Evanjelicky kostol

V polovici 16.storočia skoro všetci občania Košíc prijali reformáciu, stali sa evanjelikmi. V roku 1554 zabrali pre seba farský kostol, kaplnku sv. Michala a špitálsky kostol pred hradbami. Nakoľko dominikánsky a františkánsky kostol vyhorel, boli prakticky všetky existujúce kostoly protestantské. Pri rekatolizácii v roku 1671 vyšlo cisárske nariadenie, že kostoly, ktoré protestanti sami nepostavili, musia vrátiť pôvodnému majiteľovi. Z politických dôvodov sa v nasledujúcom období niekoľko krát vymenili konfesní užívatelia kostolov, až si evanjelici pri svojom cintoríne za hradbami postavili drevený kostol. Pri jednej z častých vojenských šarvátok tej doby kostol vyhorel a na jeho mieste boli postavené tri drevené kostoly, zvlášť pre nemeckých, maďarských a slovenských evanjelikov. Už koncom 18.storočia tento stav nevyhovoval a nemecký evanjelici spolu so slovenskými si zakúpili niekoľko stredovekých parciel na Mlynskej ulici, kde podľa projektu dvorného architekta z Viedne, Georga Kitzlinga dokončili v roku 1816 najkrajší klasicistický evanjelický kostol na Slovensku.

Pôdorysne je to centrálny kostol, ovál, z ktorého vo forme kríža vychádzajú ďalšie priestory. V bočných priestoroch sú typické luteránske chóry, ale návštevníka očarí predovšetkým kupola, s kazetovaním a rezetkami, presvetlená laternou. Hlavný oltár má stĺpovú architektúru, oltárny obraz je dielom Jozefa Czauczika a Jána Mullera. Počas výstavby sa k nej pripojili aj maďarský evanjelici, ktorí zakúpili zvony. Do interiéru, jednotne klasicistický triezvo zariadeného, bol zo zaniknutých drevených kostolov prenesený kríž z roku 1735. Ku kostolu sa pripája fara a zborový dom.



/miesto: Mlynská ulica/
/© Foto: Jarmila Švehlíková/