Prejsť na obsah

Fond zdravia mesta Košice / Zmluvy za rok 2015

Zmluvy o poskytnutí grantu
 
rok 2015 - II. kolo

 

 
Číslo zmluvy Dátum podpisu IČO Subjekt Predmet Suma
A/2015/086968 18.12.2015 189006 Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 043 59 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 1 500,00 €
A/2015/086966 18.12.2015 31996361 Psychosociálne centrum, Jegorovovo nám. 5, 040 22 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 400,00 €
A/2015/086972 22.12.2015 31256503 Facilitas, n. o. Zmluva o poskytnutí grantu 1 000,00 €
A/2015/086973 23.12.2015 35542781 Centrum voľného času Zmluva o poskytnutí grantu 350,00 €
A/2015/086975 23.12.2015 35542781 Centrum voľného času Zmluva o poskytnutí grantu 300,00 €
A/2015/086988 23.12.2015 35542781 Centrum voľného času Zmluva o poskytnutí grantu 290,00 €
A/2015/086976 23.12.2015 35547367 Haliganda, o. z. Zmluva o poskytnutí grantu 700,00 €
A/2015/087293 28.12.2015 17319617/885 Rodičovské združenie pri MŠ Budanova 6, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 400,00 €
A/2015/087288 29.12.2015 17319617/236 Rodičovské združenie pri MŠ Dénešova 53, 040 23 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 665,00 €
A/2015/087295 29.12.2015 35543159 Materská škola Dneperská 8, 040 12 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 500,00 €
A/2015/087482 25.12.2015 42245273 Materská škola Rumanova 4, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 500,00 €
A/2016/000692 08.01.2016 35543141 Materská škola Turgenevova 7, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 500,00 €
A/2016/001498 11.01.2016 35543132 Materská škola Palárikova 22, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 596,60 €
A/2016/001502 11.01.2016 00521965 Športové gymnázium, Trieda SNP 104, 040 11 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 3 000,00 €
A/2016/003316 18.01.2016 42252504 RZ BÚDKA 3, Materská škola Melánie Nemcovej, Budapeštianska 3, 040 13 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 350,00 €
A/2016/004497 21.01.2016 45009392 Občianske združenie Čisté duše, Univerzitná nemocnica L.Pasteura, Psychiatrická klinika, Rastislavova 43, 040 13 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 1 285,00 €
A/2016/005676 25.01.2016 35556048 Rodičovské združenie pri Materskej škole Azovská 1, 040 12 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 600,00 €
A/2016/007568 29.01.2016 35542713 Základná škola Kežmarská 28, 040 11 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 397,00 €
10.02.2016 42252504 Rodičovské združenie BÚDKA 3 Materská škola Melánie Nemcovej, Budapeštianska 3, 040 01 Košice Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí grantu č. 28/2015 Zmena termínu vyúčtovania poskytnutého grantu
07.03.2016 00189006 Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 043 59 Košice Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí grantu č. 27/2015 Zmena termínu vyúčtovania poskytnutého grantu
10.02.2016 45009392 Občianské združenie Čisté duše, Psychiatrická klinika, Univerzitná nemocnica L. Pateura, Rastislavova 43, 040 13 Košice Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí grantu č. 22/2015 Zmena termínu vyúčtovania poskytnutého granturok 2015 - I. kolo

 

 
Číslo zmluvy Dátum podpisu IČO Subjekt Predmet Suma
A/2015/033771 22.5.2015 35543141 Materská škola Turgenevova 7, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 400,00 €
A/2015/034175 22.5.2015 31965741 Slovenský zväz telesne postihnutých, Krajské centrum Košice, Narcisová 20, 040 11 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 500,00 €
A/2015/034410 26.5.2015 17319617/236 Rodičovské združenie pri Materskej škole Dénešova 53, 040 23 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 500,00 €
A/2015/034411 26.5.2015 17319617/870 SR RZ Rodičovské združenie pri Materskej škole B.Němcovej 4, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 400,00 €
A/2015/034858 26.5.2015 31256503 Facilitas, n. o. Spišské námestie 4, 040 12 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 500,00 €
A/2015/034860 27.5.2015 42241189 Občianske združenie Detská železnica Košice, Aténska 15, 040 13 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 3 000,00 €
A/2015/034861 22.5.2015 35559420 Materská škola Budapeštianska 1, 040 13 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 500,00 €
A/2015/035085 28.5.2015 31263089 Materská škola Staničná 13, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 450,00 €
A/2015/035482 25.5.2015 35543159 Materská škola Dneperská 8, 040 12 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 450,00 €
A/2015/035484 29.5.2015 35558652 Občianske združenie Usmej sa na mňa Zmluva o poskytnutí grantu 1 000,00 €
A/2015/035488 25.5.2015 00178501 Rodinné centrum Stonožka - Košice Zmluva o poskytnutí grantu 1 000,00 €
A/2015/035769 27.5.2015 00178501 Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov, Szakkayho 1, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 1 200,00 €
A/2015/036748 28.5.2015 17319617 438 Rodičovské združenie pri Materskej škole Kovaľská 12/A, 040 15 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 500,00 €
A/2015/036755 3.6.2015 42327903 Občianske združenie pre vzdelávanie a kultúru EDUCO Rising, Braniskova 6, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 700,00 €
A/2015/036901 25.5.2015 31996361 Psychosociálne centrum, Jegorovovo námestir 5, 040 22 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 800,00 €
A/2015/038126 9.6.2015 42329213 TVOJA ŠANCA KOŠICE, n. o. , Európska trieda 11, 040 13 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 1 000,00 €
A/2015/041183 22.6.2015 35556048 Rodičovské združenie pri MŠ Azovská 1, 040 12 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 600,00 €