Prejsť na obsah

Fond zdravia mesta Košice / Zmluvy za rok 2017

Zmluvy o poskytnutí grantu
 
rok 2017 - II. kolo

 

 
Číslo zmluvy Dátum podpisu IČO Subjekt Predmet Suma
MK/A/2017/088322 18.12.2017 42241189 Občianske združenie Detská železnica Košice, Aténska 15, 040 13 Košice Zmluva o poskytnutí grantu č. 18/2017 2 865,00 €
rok 2017 - I. kolo

 

 
Číslo zmluvy Dátum podpisu IČO Subjekt Predmet Suma
MK/A/2017/038465 31.05.2017 17319617979 SRRZ-Rodičovské združenie pri Materskej škole Ipeľská 10, 040 11 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 6/2017 300,00 €
MK/A/2017/038467 01.06.2017 35542641 Základná škola Drábova 3, 040 23 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 8/2017 400,00 €
MK/A/2017/038471 31.05.2017 17319617026 Rodičovské združenie pri Materskej škole Hrnčiarska 1, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 7/2017 300,00 €
MK/A/2017/038479 31.05.2017 35540613 Základná škola Tomášikova 31, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 11/2017 250,00 €
MK/A/2017/038817 01.06.2017 113196172757 Rodičovské združenie pri Materskej škole Poľná 1, 040 14 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 3/2017 300,00 €
MK/A/2017/038823 31.05.2017 35558652 Občianske združenie Usmej sa na mňa, Tomášikova 6, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 4/2017 500,00 €
MK/A/2017/038877 01.06.2017 31263119 Základná škola Gemerská 2, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 13/2017 400,00 €
MK/A/2017/039078 01.06.2017 31256503 Facilitas, n. o., Spišské námestie 4, 040 12 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 10/2017 500,00 €
MK/A/2017/039181 01.06.2017 31262767 Súkromné gymnázium, Dneperská 1, 040 12 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 5/2017 500,00 €
MK/A/2017/039208 05.06.2017 42252504 Rodičovské združenie BÚDKA 3, Materská škola Melánie Nemcovej, Budapeštianska 3, 040 13 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 2/2017 350,00 €
MK/A/2017/040420 01.06.2017 42108608 Občianske združenie Psie centrum POZITIV, Chmeľníky 34, 040 16 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 14/2017 400,00 €
MK/A/2017/040417 08.06.2017 45734666 Liberta, n.o., Cimborkova 1, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 9/2017 500,00 €
MK/A/2017/040791 09.06.2017 42331641 Občianske združenie PIMPOLLO, Čingovská 9, 040 12 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 12/2017 400,00 €
MK/A/2017/040794 09.06.2017 35540486 Základná škola Polianska 1, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 1/2017 400,00 €