Prejsť na obsah

Fond zdravia mesta Košice / Zmluvy za rok 2019

Zmluvy o poskytnutí grantu

 

rok 2019

 

 
Interné číslo Dátum podpisu IČO Subjekt Predmet Suma
MK/A/2019/052790 01.07.2019 35542861 Základná škola, Považská 12, 040 11 Košice Zmluva o poskytnutí grantu č. 13/2019 1 500,00 €
MK/A/2019/079848 01.07.2019 35542861 Základná škola, Považská 12, 040 11 Košice Zmluva o poskytnutí grantu č. 16/2019 1 500,00 €
MK/A/2019/054119 03.07.2019 35542888 Základná škola, Slobody 1, 040 11 Košice Zmluva o poskytnutí grantu č. 1/2019  550,00 €
MK/A/2019/054123 03.07.2019 173196170338 SRRZ-RZ pri Základnej škole, Krosnianska 925/4, 040 22 Košice Zmluva o poskytnutí grantu č. 4/2019 1 500,00 €
MK/A/2019/054132 04.07.2019 035542781 Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice Zmluva o poskytnutí grantu č. 7/2019  320,00 €
MK/A/2019/054136 04.07.2019 035542781 Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice Zmluva o poskytnutí grantu č. 8/2019  410,00 €
MK/A/2019/054138 08.07.2019 45734666 Liberta, n. o., Obrancov mieru 18, 040 13 Košice Zmluva o poskytnutí grantu č. 10/2019 1 500,00 €
MK/A/2019/054143 04.07.2019 42250765 Športový klub polície - ILYO Taekwondo Košice, Stará spišská cesta 2166/38, 040 01 Košice - Sever Zmluva o poskytnutí grantu č. 11/2019 1 000,00 €
MK/A/2019/054157 04.07.2019 42331641 Občianske združenie PIMPOLLO, Čingovská 9, 040 12 Košice Zmluva o poskytnutí grantu č. 12/2019 1 500,00 €
MK/A/2019/054164 01.07.2019 50084941 Centrum pre rodinu Košice - Juh, Ul. Milosrdenstva 15, 040 01 Košice - Juh Zmluva o poskytnutí grantu č. 14/2019 1 300,00 €
MK/A/2019/054964 08.07.2019 35558652 Občianske združenie USMEJ SA NA MŇA, Pod šiancom 4035/1H, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí grantu č. 3/2019 1 550,00 €
MK/A/2019/055622 15.07.2019 35540681 Občianske združenie Volejbalový klub Slávia TU Košice, Letná 9, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí grantu č. 9/2019  796,00 €
MK/A/2019/056461 09.07.2019 35542713 Základná škola, Kežmarská 28, 040 23 Košice Zmluva o poskytnutí grantu č. 2/2019  400,00 €
MK/A/2019/056824 18.07.2019 31996361 Psychosociálne centrum, Löfflerova 2, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí grantu č. 6/2019  860,00 €
MK/A/2019/058415 25.07.2019 47134160 Vilôčka, s.r.o., Vencová 4, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí grantu č. 5/2019  914,00 €
MK/A/2019/058733 26.07.2019 50733176 ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE KOŠICE - PLÁVANIE, o.z., Protifašistických Bojovníkov 821/4, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí grantu č. 15/2019 1 400,00 €