Prejsť na obsah

Fond zdravia mesta Košice / Zmluvy za rok 2021

Zmluvy o poskytnutí grantu

 

rok 2021

 

 
Interné číslo Dátum podpisu IČO Subjekt Predmet Suma
MK/A/2021/054168 30.07.2021 173196172757 SRRZ-Rodičovské združenie pri Materskej škole Poľná 1, Košice  Zmluva o poskytnutí grantu č. 6/2021 1 500,00 €
MK/A/2021/054094 30.07.2021 00398900 Gymnázium, Trebišovská 12, 040 11 Košice  Zmluva o poskytnutí grantu č. 8/2021 1 500,00 €
MK/A/2021/054098 30.07.2021 035542781 Centrum voľného času Košice, Orgovánová 5, 040 11 Košice  Zmluva o poskytnutí grantu č. 9/2021  745,00 €
MK/A/2021/054103 30.07.2021 035542781 Centrum voľného času Košice, Orgovánová 5, 040 11 Košice  Zmluva o poskytnutí grantu č. 10/2021  750,00 €
MK/A/2021/054104 30.07.2021 35543159 Materská škola, Dneperská 8, 040 12 Košice  Zmluva o poskytnutí grantu č. 11/2021 1 300,00 €
MK/A/2021/054106 30.07.2021 42242282 Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva,  Bocatiova 1, 040 01 Košice  Zmluva o poskytnutí grantu č. 13/2021 1 471,00 €
MK/A/2021/054108 30.07.2021 35543167 Občianske združenie Tanečný klub "U nás Ožiješ", Galaktická 5, 040 12 Košice   Zmluva o poskytnutí grantu č. 16/2019 1 500,00 €
MK/A/2021/054109 30.07.2021 31965954 Občianske združenie Tanečný klub "U nás Ožiješ", Galaktická 5, 040 12 Košice  Zmluva o poskytnutí grantu č. 17/2021 1 500,00 €
MK/A/2021/054111 30.07.2021 45007853 Slovenská Asociácia Cystickej Fibrózy o.z., Park Angelínum 2, 040 01 Košice  Zmluva o poskytnutí grantu č. 20/2021 1 500,00 €
MK/A/2021/054113 30.07.2021 35505800 Koryo taekwondo Slávia UPJŠ Košice, Stierova 1171/29, 040 23 Košice  Zmluva o poskytnutí grantu č. 21/2021 1 500,00 €
MK/A/2021/054115 30.07.2021 35543132 Materská škola, Palárikova 22, 040 01 Košice  Zmluva o poskytnutí grantu č. 23/2021 1 327,00 €
MK/A/2021/054116 30.07.2021 31985921 Základná škola, Starozagorská 8, 040 23 Košice  Zmluva o poskytnutí grantu č. 27/2021 1 444,50 €
MK/A/2021/054119 30.07.2021 31299318 Kraso Centrum Košice, Kavečianska cesta 1113/1, 040 01 Košice   Zmluva o poskytnutí grantu č. 30/2021 1 500,00 €
MK/A/2021/054121 30.07.2021 00598071 Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice  Zmluva o poskytnutí grantu č. 33/2021 1 500,00 €
MK/A/2021/054489 03.08.2021 50443038 OZ Inak obdarených, občianske združenie, Palárikova 1500/6, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí grantu č. 19/2021 1 500,00 €
MK/A/2021/055660 05.08.2021 173196170979 SRRZ-Rodičovské združenie pri Materskej škole Ipeľská 10, 040 11 Košice Zmluva o poskytnutí grantu č. 4/2021 700,00 €
MK/A/2021/055663 05.08.2021 173196170979 SRRZ-Rodičovské združenie pri Materskej škole Ipeľská 10, 040 11 Košice Zmluva o poskytnutí grantu č. 5/2021 600,00 €
MK/A/2021/055704 06.08.2021 31263089 Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí grantu č. 22/2021 1 350,00 €
MK/A/2021/055891 02.08.2021 35542624 Základná škola, Kežmarská 30, 040 11 Košice Zmluva o poskytnutí grantu č. 26/2021 1 500,00 €
MK/A/2021/055981 09.08.2021 52101649 Občianske združenie Krajina zážitkov, Uralská 8, 040 12 Košice Zmluva o poskytnutí grantu č. 1/2021 1 450,00 €
MK/A/2021/056151 05.08.2021 00641219 Liga proti rakovine SR, Brestová 6, 821 02 Bratislava, Prevádzka: Centrum pomoci Ligy proti rakovine, Paulínyho 63, 040 11 Košice Zmluva o poskytnutí grantu č. 28/2021 1 500,00 €
MK/A/2021/056158 09.08.2021 31256121 Občianske združenie Bezpečný prístav, Kaspická 3, 040 12 Košice Zmluva o poskytnutí grantu č. 34/2021 1 500,00 €
MK/A/2021/056329 09.08.2021 35560321 Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, 040 22 Košice Zmluva o poskytnutí grantu č. 7/2021 1 474,00 €
MK/A/2021/056330 10.08.2021 35558652 Občianske združenie Usmej sa na mňa Košice, Pod šiancom 1H, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí grantu č. 32/2021 1 500,00 €
MK/A/2021/049121 16.08.2021 53734904 OZ Novozem, Považská 9, 040 11 Košice Zmluva o poskytnutí grantu č. 24/2021 1 500,00 €
MK/A/2021/049017 13.08.2021 42104530 TADAM - Tlačová agentúra detí a mládeže, Jantárová 10, 040 12 Košice Zmluva o poskytnutí grantu č. 2/2021 1 480,00 €
MK/A/2021/049021 13.08.2021 35559420 Materská škola, Budapeštianska 1, 040 13 Košice Zmluva o poskytnutí grantu č. 3/2021 1 500,00 €
MK/A/2021/049061 13.08.2021 35570547 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zuzkin park 10, 040 11 Košice Zmluva o poskytnutí grantu č. 12/2021 1 340,00 €
MK/A/2021/049087 16.08.2021 35546841 Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice Zmluva o poskytnutí grantu č. 18/2021 1 500,00 €
MK/A/2021/049083 16.08.2021 35542641 Základná škola, Drábova 3, 040 23 Košice Zmluva o poskytnutí grantu č. 15/2021 1 500,00 €
MK/A/2021/049143 19.08.2021 35560347 Súkromná základná škola, Dneperská 1, 040 12 Košice Zmluva o poskytnutí grantu č. 31/2021 1 500,00 €
MK/A/2021/049123 20.08.2021 45008655 Rada rodičov školy pri Základnej škole Belehradská 21, 040 13 Košice Zmluva o poskytnutí grantu č. 25/2021 1 500,00 €
MK/A/2021/049130 20.08.2021 31263097 Základná škola, Požiarnická 3, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí grantu č. 29/2021 739,69 €
MK/A/2021/049072 04.08.2021 35542632 Základná škola, Janigova 2, 040 23 Košice Zmluva o poskytnutí grantu č. 14/2021 410,91 €
MK/A/2021/085321 15.11.2021 31985921 Základná škola, Starozagorská 8, 040 23 Košice Dodatok k zmluve č. 27/2021 o poskytnutí grantu č. 27/2021 1 444,50 €