Prejsť na obsah

Fond zdravia mesta Košice / Zmluvy za rok 2022

Zmluvy o poskytnutí grantu

 

rok 2022

 

 
Interné číslo Dátum podpisu IČO Subjekt Predmet Suma
MK/A/2022/047800 14.06.2022 35505800 KORYO TAEKWONDO Slávia UPJŠ Košice Zmluva o poskytnutí grantu č. 1/2022   500,00 €
MK/A/2022/048628 16.06.2022 00521965 Stredná športová škola, Trieda SNP 104, 040 11 Košice - Západ Zmluva o poskytnutí grantu č. 14/2022 1 500,00 €
MK/A/2022/048846 16.06.2022 35540486 Základná škola, Polianska 1, 040 01 Košice - Sever Zmluva o poskytnutí grantu č. 21/2022 1 500,00 €
MK/A/2022/048968 16.06.2022 35542713 Základná škola, Kežmarská 28, 040 11 Košice - Západ Zmluva o poskytnutí grantu č. 10/2022 1 300,00 €
MK/A/2022/048995 17.06.2022 42111510 Maják nádeje, Kováčska 292/48, 040 01 Košice - Staré mesto Zmluva o poskytnutí grantu č. 13/2022  787,00 €
MK/A/2022/048996 17.06.2022 45734666 Liberta, n. o., Obrancov mieru 187/18, 040 01 Košice - Sever Zmluva o poskytnutí grantu č. 22/2022 1 000,00 €
MK/A/2022/049715 20.06.2022 35550015 DRUHÝ DOMOV MLADÝCH, Letná 22, 040 01 Košice - Staré Mesto Zmluva o poskytnutí grantu č. 17/2022 1 500,00 €
MK/A/2022/049711 20.06.2022 42244269 Inštitút Matky ustavičnej pomoci, Na hájiku 56, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce Zmluva o poskytnutí grantu č. 6/2022 1 500,00 €
MK/A/2022/049102 16.06.2022 31942199 Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina, Rehoľná 2, Košice - Krásna Zmluva o poskytnutí grantu č. 11/2022 1 500,00 €
MK/A/2022/049701 20.06.2022 53918720 Občianske združenie UX/Košice, Krosnianska 1574/95, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov Zmluva o poskytnutí grantu č. 16/2022  500,00 €
MK/A/2022/050548 23.06.2022 50562819 Občianske združenie kresťanských seniorov pri Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP 800/39, 040 11 Košice - Západ Zmluva o poskytnutí grantu č. 20/2022 1 500,00 €
MK/A/2022/050682 23.06.2022 35540681 Volejbalový klub Slávia TU Košice, Letná 1/9, 040 01 Košice - Sever Zmluva o poskytnutí grantu č. 9/2022  655,00 €
MK/A/2022/050445 21.06.2022 35559420 Materská škola, Budapeštianska 1, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce Zmluva o poskytnutí grantu č. 2/2022 1 500,00 €
MK/A/2022/050439 24.06.2022 35543159 Materská škola, Dneperská 8, 040 12 Košice - Nad Jazerom Zmluva o poskytnutí grantu č. 15/2022 1 492,99 €
MK/A/2022/050474 22.06.2022 31263071 Základná škola, Užhorodská 39, 040 11 Košice - Juh Zmluva o poskytnutí grantu č. 26/2022 1 465,00 €
MK/A/2022/051416 24.06.2022 35562650 Podané ruky, Löfflerova 1488/2, 040 01 Košice - Staré Mesto Zmluva o poskytnutí grantu č. 12/2022 1 500,00 €
MK/A/2022/051405 27.06.2022 52101649 Občianske združenie Krajina zážitkov, Uralská 1405/8, 040 12 Košice - Nad jazerom Zmluva o poskytnutí grantu č. 3/2022 1 500,00 €
MK/A/2022/051402 27.06.2022 42104530 TADAM - Tlačová agentúra detí a mládeže, Jantárová 10, 040 01 Košice - Juh Zmluva o poskytnutí grantu č. 4/2022 1 500,00 €
MK/A/2022/051401 27.06.2022 35545054 Detská organizácia Frigo, Jantárová 1509/10, 040 01  Košice - Juh Zmluva o poskytnutí grantu č. 5/2022 1 500,00 €
MK/A/2022/052844 28.06.2022 35543132 Materská škola, Palárikova 22, 040 01 Košice - Juh Zmluva o poskytnutí grantu č. 23/2022 1 500,00 €
MK/A/2022/052848 29.06.2022 35558652 Občianske združenie USMEJ SA NA MŇA, Pod šiancom 4035/1H, 040 01 Košice - Sever  Zmluva o poskytnutí grantu č. 24/2022 1 500,00 €
MK/A/2022/052871 29.06.2022 42105137 Občianske združenie Náš LAMPÁŠIK, ZŠ, Drábova 3, 040 23 Košice -Sídlisko KVP Zmluva o poskytnutí grantu č. 30/2022 1 500,00 €
MK/A/2022/055017 11.07.2022 45008655 Rada rodičov školy pri Základnej škole Belehradská 21, Košice; Základná škola, Belehradská 21, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce Zmluva o poskytnutí grantu č. 19/2022 1 500,00 €
MK/A/2022/055002 01.07.2022 42250765 Športový klub polície -ILYO Taekwondo Košice, Stará Spišská cesta 2166/38, 040 01 Košice - Sever Zmluva o poskytnutí grantu č. 28/2022 1 500,00 €
MK/A/2022/055235 17.06.2022 35546832 Základná škola, Postupimská 37, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov Zmluva o poskytnutí grantu č. 25/2022 1 500,00 €
MK/A/2022/055353 12.07.2022 52101606 Ťahanovská záhrada, Ťahanovská 2038/74, 040 13 Košice - Ťahanovce Zmluva o poskytnutí grantu č. 27/2022 1 500,00 €
MK/A/2022/055648 12.07.2022 42331641 IMPOLLO, Čingovská 9, 040 12 Košice - Nad Jazerom Zmluva o poskytnutí grantu č. 18/2022 1 450,00 €
MK/A/2022/056400 14.07.2022 52348636 Senior klub Poľov, Dolina 2/65, 040 15 Košice - Poľov Zmluva o poskytnutí grantu č. 8/2022 1 500,00 €
MK/A/2022/057251 13.07.2022 54547890 Asociácia Long Covid Slovensko +, o.z., Rožňavská 319/18, 040 11 Košice - Západ Zmluva o poskytnutí grantu č. 29/2022  850,00 €
MK/A/2022/057248 12.07.2022 17316537 Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Ševčenkova 1175/21, 851 01 Bratislava - Petržalka Zmluva o poskytnutí grantu č. 7/2022 1 500,00 €
MK/A/2022/064334 05.08.2022 50562819 Občianske združenie kresťanských seniorov pri Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP 800/39, 040 11 Košice - Západ Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí grantu č. 20/2022 1 500,00 €
MK/A/2022/081517 14.10.2022 31263071 Základná škola, Užhorodská 39, 040 11 Košice - Juh Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí grantu č. 26/2022 1 465,00 €