Prejsť na obsah

Fond zdravia mesta Košice / Zmluvy za rok 2023

Zmluvy o poskytnutí grantu

 

rok 2023

 

 
Interné číslo Dátum podpisu IČO Subjekt Predmet Suma
MK/A/2023/063666 04.09.2023  - - - Zuzana Kudláčová Zmluva o poskytnutí grantu č. 5/2023 1 000,00 €
MK/A/2023/063669 04.09.2023 42332303 Oheň nádeje, Podjavorinskej 18, 040 11 Košice - mestská časť Luník IX Zmluva o poskytnutí grantu č. 8/2023 1 500,00 €
MK/A/2023/063663 05.09.2023 35505800 KORYO TAEKWONDO SLÁVIA UPJŠ KOŠICE, Stierova 1171/29, 040 23 Košice - mestská časť Sídlisko KVP  Zmluva o poskytnutí grantu č. 3/2023 1 500,00 €
MK/A/2023/063742 05.09.2023  - - - Maroš Varga Zmluva o poskytnutí grantu č. 9/2023 1 400,00 €
MK/A/2023/063743 05.09.2023 42245265 Materská škola - Óvoda, Zádielska 4, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto Zmluva o poskytnutí grantu č. 2/2023 1 500,00 €
MK/A/2023/063804 05.09.2023 42250765 Športový klub polície - ILYO Taekwondo Košice, Stará Spišská cesta 2166/38, 040 01 Košice - mestská časť Sever Zmluva o poskytnutí grantu č. 7/2023 1 500,00 €
MK/A/2023/064003 05.09.2023 52101649 Občianske združenie Krajina zážitkov, Uralská 1405/8, 040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom Zmluva o poskytnutí grantu č. 4/2023 1 500,00 €
MK/A/2023/065169 06.09.2023 45008655 Rada rodičov školy pri Základnej škole Belehradská 21, Košice, ZŠ, Belehradská 21, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce Zmluva o poskytnutí grantu č. 6/2023 1 500,00 €
MK/A/2023/065841 13.09.2023 35540681 Volejbalový klub Slávia TU Košice, Letná 1/9, 040 01 Košice - mestská časť Sever Zmluva o poskytnutí grantu č. 1/2023   760,00 €
MK/A/2023/067643 18.09.2023 42250765 Športový klub polície - ILYO Taekwondo Košice, Stará Spišská cesta 2166/38, 040 01 Košice - mestská časť Sever Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí grantu č. 7/2023   0,00 €
MK/A/2023/081359 26.10.2023 42250765 Športový klub polície - ILYO Taekwondo Košice, Stará Spišská cesta 2166/38, 040 01 Košice - mestská časť Sever Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí grantu č. 7/2023   0,00 €
MK/A/2023/084478 21.11.2023  - - - Daniela Geletková Zmluva o poskytnutí grantu č. 12/2023 1 500,00 €
MK/A/2023/084732 22.11.2023 35569603 Športový klub PYRAMÍDA KOŠICE, Irkutská 1400/17, 040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom Zmluva o poskytnutí grantu č. 13/2023 1 500,00 €
MK/A/2023/084629 21.11.2023 42241189 Detská železnica Košice, Aténska 2619/15, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce Zmluva o poskytnutí grantu č. 16/2023 1 500,00 €
MK/A/2023/083893 20.11.2023 35542641 Základná škola, Drábova 3, 040 23 Košice - mestská časť Sídlisko KVP Zmluva o poskytnutí grantu č. 17/2023 1 500,00 €
MK/A/2023/084731 21.11.2023 35545054 Detská organizácia Frigo, Jantárová 1509/10, 040 01 Košice - mestská časť Juh Zmluva o poskytnutí grantu č. 18/2023 1 500,00 €
MK/A/2023/084730 23.11.2023 52101606 Ťahanovská záhrada, Ťahanovská 2038/74, 040 13 Košice - mestská časť Ťahanovce Zmluva o poskytnutí grantu č. 20/2023 1 500,00 €
MK/A/2023/085633 22.11.2023 35558652 Občianske združenie USMEJ SA NA MŇA, Pod šiancom 4035/1H, 040 01 Košice - mestská časť Sever Zmluva o poskytnutí grantu č. 10/2023 1 500,00 €
MK/A/2023/085631 27.11.2023 51257351 Olympijský klub Jozefa Plachého v Košiciach, Ovocná 833/4, 040 17 Košice - mestská časť Barca Zmluva o poskytnutí grantu č. 11/2023 1 500,00 €
MK/A/2023/085906 28.11.2023 35554916 Školský športový klub TYDAM Košice, Užhorodská 1, 040 11 Košice - mestská časť Juh Zmluva o poskytnutí grantu č. 15/2023 1 500,00 €
MK/A/2023/085636 21.11.2023 31274901 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Košice - Tri hôrky, Tri hôrky 2378/17, 040 11 Košice - mestská časť Západ Zmluva o poskytnutí grantu č. 19/2023   400,00 €
MK/A/2023/086177 18.11.2023 53577558 Súkromná základná škola slobodného demokratického vzdelávania, Galaktická 9, 040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom Zmluva o poskytnutí grantu č. 21/2023 1 500,00 €
MK/A/2023/092716 22.12.2023 35569603 Športový klub PYRAMÍDA KOŠICE, Irkutská 1400/17, 040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí grantu č. 13/2023   0,00 €