Prejsť na obsah

Gymnázium na Kováčskej ulici

Kováčska ulica bola pôvodne obývaná remeselníkmi, spracujúcimi kov. ich domy sú väčšinou renesančné zo 17. storočia. V nesjoršom období však presli stavebnými úpravami. Dominantnými stavbami sú: budova Právnickej akadémie, postavená v rokoch 1893-94 a budova gymnázia z roku 1905.
Gymnázium vzniklo v Košiciach v rámci univerzity v roku 1657 a vyčlenilo sa z nej v roku 1777. Neskôr poveril cisár František jasovský rád premonštrátov (obnovený v r.1802) prevzatím gymnázia. Po revolúcii 1818-1849 sa pretvorilo gymnázium na osemtriedne, lebo k nemu pripojili dva filozofické ročníky Kráľovskej akadémie. V lete 1853 zbavilo viedenské ministerstvo školstve premonštrátov vedenia školy a za riaditeľa vymenovalo profesora gymnázia v Banskej Bystrici (predtým v Opave) českého spisovateľa Jakuba Dragoniho. Po vydaní októbrového diplomu (1861) prevzal premonštrácky rád školu znova, a podržali si jej vedenie až do roku 1945.

V roku 1898 zakúpil rád Demeterov dom na Kováčskej ulici a v máji 1903 začali stavebné firmy Júliusa Repazského a Arpáda Jakaba stavať (podľa plánov Alexandra Baumgartnera) na spojených pozemkoch novú budovu gymnázia. Vo februári 1905 bola škola slávnostne otvorená.

Po roku 1989 bola budova v rámci reštitúcie vrátená do správy cirkvi. V septembri roku 1997 bolo najstaršie košické Gymnázium vysťahované do priestorov základnej cirkevnej školy na ulici Laca Novomestského a základná cirkevná škola sa mala nasťahovať do budovy. K tomu však nedošlo a v budove boli umiestnené prevádzky služieb, obchody a voľné priestory na prenajatie. Od 1. septembra 2013 tu bolo opäť obnovené pôsobenie Premonštrátskeho gymnázia Kováčska 28 v Košiciach./miesto: Kováčska ulica č.28/
/(1) Historická fotografia z knihy KOŠICE 1780-1918/
/(2) © Foto: Adolf Materna/