Prejsť na obsah

Historické pamiatky v Košiciach

Historické jadro Košíc tvorí najväčšiu pamiatkovú rezerváciu na Slovensku. Umelecky a historicky najhodnotnejšie objekty sa nachádzajú okolo pôvodného stredovekého námestia - dnes

1. Hlavnej ulice

 

Medzi významne pamiatky patria:
2. Dóm sv.Alžbety
3. Kaplnka sv. Michala
4. Urbanova veža
5. Štátne divadlo
6. Levočský dom
7. Andrášiho palác
8. Súsošie Immaculata - Morový stĺp
9. Župný dom
10. Historická radnica
11. Žobrákov dom
12. Biskupský palác
13. Jakabov palác
14. Hotel Európa
15. Hadík - Barkócziho palác
16. Pongrácovsko - Forgáčovský palác
      /budova Vedeckej knižnice/
17. Csáky - Dezőfiho palác
18. Kráľovský dom
      /budova bývalej Košickej univerzity/
19. Miklušova väznica
20. Kapitánsky palác
      /Slovenské technické múzeum/
21. Verejná knižnica Jána Bocatia
22. Východoslovenské múzeum
23. Mestské hradby -
      Dolná brána, bašty
Mapa historického centra mesta

 

Chrámové objekty:
24. Kostol dominikánov
25. Kostol na Kalvárii
26. Morová kaplnka sv. Rozálie
27. Kostol sestričiek uršuliniek
28. Seminárny, predtým Františkánsky kostol
29. Kalvínsky kostol
30. Špitálsky kostol sv. Ducha
31. Evanjelický kostol
32. Premonštrátny, predtým Jezuitský kostol
33. Gréckokatolícky kostol narodenia Panny Márie
34. Synagóga na Zvonárskej ulici
35. Synagóga na Puškinovej ulici

 

Ostatné historické pamiatky: Stavby, ktoré sa nezachovali do dnešných čias:
36. Gymnázium na Kováčskej ulici
37. Budova vojenského veliteľstva
38. Budova železničného riaditeľstva               
39. Hotel Schalkház
40. Budova starej železničnej stanice

 

Novodobé pamätníky: Výletné miesta:
41. Pamätník Medzinárodného maratónu mieru
42. Pamätník neznámeho protifašistického bojovníka
43. Pamätník vojakov Sovietskej armády
44. Hudobný altánok v Mestskom parku
45. Bankov
46. Čermeľ


Zo starých čias ostalo málo. Ale to čo im čas ponechal, nazýva sa dnes historickým jadrom. Od roku 1992 prebieha rekonštrukcia Košíc, ktorá vracia mestu historický nádych a neoceniteľnú krásu./ © Foto: Alexander Jiroušek   www.jes.sk /