Prejsť na obsah

Hlavná ulica

Hlavná ulica bola pôvodne stredovekým námestím. Z tých čias sa zachoval jej vretenovitý pôdorys, ktorý je typický pre väčšinu miest na východe Slovenska.
Litografia Imricha Medveho (vytlačená v 40.rokoch 19 stor. A.F. Walzelom v Pešti) ukazuje, že povrch námestia severne od dómu sv. Alžbety bol veľmi nerovný.
Určoval ho nutný sklon do oboch jarkov Čermeľského potoka, ktorý sa pri mariánskom stĺpe na severe rozdvojoval a vytváral tak uprostred Hlavnej ulice akýsi ostrov. Obraz informuje aj o ďalekom výhľade na juh až k Špitálskemu kostolu, ktorý sa otvoril po zbúraní "Nižnej" brány (1824-1830).
V r. 1805 zbúrali kamennú ohradu okolo Urbanovej veže a oboch kostolov a táto činnosť zanechala svoje stopy. V r. 1840 sa začali popri domoch stavať chodníky. Ich budovanie sa zintenzívnilo po povodni v r. 1845, keď voda zaplavila pivnice a nižšie položené priestory. Vtedy bolo námestie (asi znova) vydláždené okrúhliakmi.
Priestory hlavnej ulice okolo divadla boli hlavným centrom trhoviska. Po dostavaní nového divadla bol medzi ním a Urbanovou vežou zriadený park. Bol ohradený a noc sa zatváral. Park pred divadlom podstatne zúžil plochu trhoviska. Už od roku 1867 snažila sa mestská vrchnosť preložiť ho inam, ale tomu sa bránili trhovci aj nakupujúci. Okrem toho špecifikácia trhovísk (pri Urbanovej veži mal miesto vyhradené chlebový trh) sa natoľko zaužívala, že iná organizácia predaja zdala sa byť nemožná.
Súčasťou parku pri jeho zriaďovaní bola aj pseudogotická fontánka.
Cez hlavnú ulicu pretekal Čermeľský potok. Pre rozvoj mestskej dopravy došlo v roku 1899 k zasypaniu potoka a jeho zavedenie do kanalizačného systému. V zrekonštruovanej hlavnej ulici sa objavila v roku 1997 miniatúra pôvodného Čermeľského potoka. Dnes je na ulici vylúčená automobilová doprava a zrušené sú aj elektičkové trate. Spolu s ulicou Mlynskou a Alžbetinou tvorí Hlavná ulica Pešiu zónu v Košiciach.

 

Pohľady na historické jadro mesta - Hlavnú ulicu v súčasnosti

 

/(1,2,3,4,6,7,8) Historické fotografie z knihy KOŠICE 1780-1918/
/(5) Historická pohľadnica - súkromná zbierka p. Františka Mádaya/
/(9,10) © Foto: Zdenko Lipták/