Prejsť na obsah

Hotel Európa


V roku 1870 G. Valtrini a F. Witzmann zadali M. Répászkemu stavbu veľkého hotela Európa. Tak pri vstupe do Mlynskej ulice v smere od stanice vyrástol hotel, ktorého samo pomenovanie Hotel de l´Europe naznačovalo - osobitne v košických pomeroch - prísľub kozmopolitizmu.phpoň v obchodnom podniku.

O sedem rokov zvýšili kapacitu jedálne a otvorili záhradnú reštauráciu. V roku 1890 prenajal si hotel A. Dresdner z Miškolca a 16.decembra otvoril kaviareň, ktorá sa v krátkom čase stala jedným z pilierov spoločenského života v meste. Po príklade hotela Schalkház usporadúval podnik - počnúc rokom 1893 - verejne koncerty vážnej a populárnej hudby. Výhodná poloha zabezpečovala hotelu trvalú prosperitu a tá viedla k rozhodnutiu o rozšírení východného krídla (1911).

 

/miesto: Mlynská ulica 48/

/(1) Historická fotografia z knihy KOŠICE 1780-1918/
/(2) © Foto: Marián Krlička/