Prejsť na obsah

Hotel Schalkház

Grandhotel Schalkház postavil v rokoch 1870-1872 Peter Jakab podľa plánov Ľudovíta Freya. V roku 1886 rozšírili hotel o prepýchovú koncertnú sieň, ktorá zohrala významnú úlohu v rozvoji spoločenského a kultúrneho života v meste. V roku 1905 vrchnosť zamietala návrhy na zvýšenie ubytovacej kapacity hotela pribudovaním tretieho poschodia. Dôvody neboli iba stavebno-technické, prejavila sa tu aj snaha zachovať osobitosť architektúry Hlavnej ulice. Budova grandhotela Schalkház sa do dnešných čias nezachovala, rozobrali ju v roku 1965. V súčasnosti na tomto mieste stojí známy hotel Slovan.
/Historické fotografie z knihy KOŠICE 1780-1918/